ادارة مستقل ارگانهای محلی

ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به تاریخ 8 سنبله سال 1386 (مصادف با ماه آگست 2007) طی فرمان مقام عالی ریاست جمهوری با انتقال مسئوولیت های ادارات ملکی از وزارت امور داخله به یک ادارۀ جدید و مستقل بنام ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در ساختار جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید. این ادارة مسوؤلیت حمایت، مدیریت و هماهنگی ادارات محلی چون دفاتر والیان، دفاتر ولسوالان، شوراهای ولایتی و شاروالی ها را (به استثنای شاروالی کابل) به عهده دارد.

ماموریت ادارة

وظیفه این ادارة تقویت حکومتداری خوب، هماهنگی و عرضه خدمات مؤثر، تحکیم ثبات و تامین حسابدهی و شفافیت توسط نهادهای قوی و با ظرفیت در سطح محلات می باشد. هدف ادارة مستقل ارگانهای محلی تحکیم صلح و ثبات، رسیدن به انکشاف و رشد متوازن اقتصادی و عرضه خدمات بهتر از طریق پروسه های عادلانه و دموکراتیک در سطح ولایات و در نهایت بهبود کیفیت زندگی همه مردم افغانستان می باشد.

دیدگاه ادارة

دیدگاه ادارة مستقل ارگانهای محلی ایجاد تغیرات مثبت در زنده‌گی مردم افغانستان از طریق فراهم نمودن زمینه حاکمیت خوب می باشد. ادارة مستقل ارگانهای محلی متعهد است تا زمینه حاکمیت مستقل، شفاف، حسابده، مشارکتی، مؤثر، فراگیر و همه شمول را در سطح ملی و محلی از طریق ارتقا و بهبود کارآیی ادارات ولایتی، ولسوالی ها، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شاروالی ها فراهم نماید.

سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی

ادارة مستقل ارگانهای محلی همواره تلاش نموده است تا حکومتداری خوب را با استفاده از تکنالوژی معلوماتی و سیستم های الیکترونیکی تامین نماید. شریک سازی معلومات با شهروندان، مقامات، جامعه مدنی و سایر نهاد های ذیدخل از طریق انترنت جهت شفافیت، حسابدهی و سرعت عمل بیشتر از جمله اهداف اساسی در این بخش می باشد. در جریان سال مالی 1396، این اداره به همکاری برنامه حمایوی (لوگو) طرح ایجاد سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی را ترتیب و آغاز به تطبیق آن نموده است.

image

سیستم مدیریت معلومات حکومتداری محلی

شماره تماس: 0093202214467 | ایمیل آدرس: mande.idlg@gmail.com